...TANRI QİSMƏTİNDƏN YAZILAN ÖMÜR - Aybəniz xanım Sadıxova... » Qaynarxett.az Qaynarxett.az

...TANRI QİSMƏTİNDƏN YAZILAN ÖMÜR - Aybəniz xanım Sadıxova...

795

...TANRI QİSMƏTİNDƏN YAZILAN ÖMÜR - Aybəniz xanım Sadıxova...


Dünyaya göz açan hər bir kəsin, öz yolu, öz cığırı olur. Bu da əzəli məlum, sonu Tanrının qismətindən asılı ömür yoludur. Deyirlər, öz dünyasında olan insanın söz və əməl dünyası saleh olur. Bu yolu şərəflə, ləqayətlə, inam və imanla addımlayan Xırdalan şəhərindəki 23 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının müdiri Aybəniz Sadıxova haqqında qaynaqlanan maraqlı fikirləri, söhbətləri məmnuniyyətlə qələmə alıb oxucularımıza çatdırmağı özümüzə borc bildik.

...Həyatda elə insanlar var ki, onların ömrü, fəaliyyəti elinə, xalqına, vətəninə xidmətə həsr olunur. Müdriklər demişkən, “Xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, təkilatcı rəhbər, əsl pedaqoq Aybəniz xanım Sadıxovadır .
Bəri başdan deyək ki, Aybəniz xanım böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!
O, yüksək biliyi və təhsili olan, siyasi və təcrübi qabiliyyəti ilə coxlarının həsəd apardıgı əsl istedad sahibidir!
O, rəhbər kimi ani və düzgün qərar qəbul edə bilən nadir insanlardandı!
Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Aybəniz Sadıxovanın böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara səmimi münasibətindədir!
O, insanlara diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

...TANRI QİSMƏTİNDƏN YAZILAN ÖMÜR - Aybəniz xanım Sadıxova...
O, bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Xırdalan şəhərindəki 23 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının müdiri kimi professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

...Bütün deyilənləri, yazılanları kənara qoyaraq el-obasının təəssübünü cəkən fədəkar bir insan kimi tanıdığımız professor haqqında bəzən bədhaqları tərəfindən yayılan uydurmalar gülüş doğurur. Yalana bükülüb ləkə kimi atılan yazılara cavab olaraq gerçək olanı deyək: Bəri başdan deyirik ki, Aybəniz Sadıxova təsəvvürünüzə gətirmədiyiniz dərəcədə zəngindir. Briliant, qızıl, ləl-cəvahirat nədir ki, onun sərvətinin yanında. Adamın saf, təmiz qəlbi var. Neyləsin ki, xalqına, el-obasına bu qədər baglıdır. Saysız- hesabsız ehtiyacı olanlara "Əl tutmaq Əlidən qalıb" deyə əl tutması, simsar olmasını göz önünə gətirin. Həndəsi silsilə ilə artan bir sərvət! Sizsə görün nələrdən danışırsız? Hələ bu sıraya saysız-hesabsız tələbələrinin insanlara göstərdiyi xeyirxah əməllərini də artırsaq (bunların da ümumi çəkisi həmin böhtançı “mirzə”lərdən ağır olar yəqin ki...) onda böyük bir xəzinə yaranar. Yəqin bu həqiqəti bilən kimsə, sizin yanınızda "Aybəniz xanımın böyük, tükənməz bir xəzinəsi var”-deyib, sadəcə, sizsə hər şeyi baş-ayaq anlamısız…
...TANRI QİSMƏTİNDƏN YAZILAN ÖMÜR - Aybəniz xanım Sadıxova...
...Müasir mediada çox nəsnələrin təmənnalı yazılıb, elə təmənnalı da pozulduğu bir vaxtda tanınmış bir məmur haqda xoş yazı yazmağın necə qarşılanacağını bilməmiş deyiləm. Hər kəs sual edəcək: Görəsən, nə baş verib ki, işi-gücü tənqid olan bir saytın rəhbəri indi məmuru müdafiə edən yazıya imza qoyur? Biz bu yazını qələmə almağı özümüzə vicdan borcu saydıq. Bu gün məmurların böyük əksəriyyətinin hansı səviyyəyə malik olduğunu, elmdən uzaq, yalnız pul yığmağı bacaran ənənəvi tiplər kimi tanıdığımızdan az qala ONUN haqqında da belə düşünəcəkdik. Amma… Amması bu ki, Xırdalan şəhərindəki 23 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının müdiri Aybəniz Sadıxova vəzifənin hörmətə mindirdiyi yox, vəzifəni hörmətə mindirən MƏMURlardandır.

...Adının cəkilməsini istəməyən Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərindən biri Aybəniz xanımı yaxından tanıdıgını deyir: “Fürsət düşdükdə Aybəniz xanımla görüşürəm. Söz-sənət sahiblərinə qiymət verməyi bacaran xanımdır. Kübar, çox ziyalı, lazım olanda yumuşaq, lazım olanda sərt insandır. Təşkilatçı bacarığı da öz yerindədir. Bircə zəif cəhəti var ki, başqa bir məmur sərt tədbirlər görəcəyi halda, o insani xüsusiyyətindən irəli gələrək başa salır ki , belə olmaz, belə deyil. Mümkün və sona qədər ancaq başa salmağa çalışır. Çox vaxt da buna nail olur. İnsanlara elə gəlir ki, o yumşaq xasiyyətli, həlim bir rəhbərdir. Amma görünür o, bizim bildiklərimizdən daha çox bilir və dərk edir ki, cəmiyyəti inzibati üsullarla yox, sözlə islah etmək olar.”
...Vəzifəsini vicdanla yerinə yetirən, təmsilçisi olduğu dövlətin, hakimiyyətin, xalqın və prezidentin etimadını yüksək səviyyədə doğrulda bilən məmur problemi tarixən olmuş və gələcəkdə də olacaqdır. Bu problem yeni yaranmış gənc dövlətlərdə daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verməkdədir. Təşəbbüskar Azərbaycan vətəndaşı, ictimai-siyasi proseslərdə ciddi şəkildə iştirak edən bir insan kimi, bu problem məni həmişə düşündürüb. Qəti qərara gəlmişəm ki, yaxşılara yaxşı deməyin, onların əsl qiymətini verməyin zamanı çoxdan yetişib.

Yaxşıların yaxşı olduğunu deməklə kimin-kim olduğunu deyirik, yaxşılara yaxşı deməklə onları daha böyük işlər görməyə ruhlandırırıq. Digərlərini isə yaxşılardan nümunə götürməyə səsləyirik. “Xalqın ən böyük xidmətçisi mənəm. Məndən nümunə götürün” – deyən prezident İlham Əliyevdən kim nümunə götürdü?
...TANRI QİSMƏTİNDƏN YAZILAN ÖMÜR - Aybəniz xanım Sadıxova...
Xırdalan şəhərindəki 23 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının müdiri Aybəniz Sadıxova Azərbaycan dövlətinə sədaqəti, yüksək peşəkarlığı və öz işində hər zaman nümayiş etdirdiyi prinsipiallığı ona göstərilmiş bu yüksək etimadı qazanmaq və doğrultmaq üçün kifayət edə biləcək bir səviyyədədir. Maraqlıdır ki, onun adı ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində az da olsa çəkilsə də, mahiyyət etibarı ilə onun həyatı və fəaliyyəti barədə ətraflı və dolğun informasiya əldə etmək elə də asan deyil. Bəlkə də bu, Aybəniz xanımın fəaliyyətinin müəyyən özəllikləri ilə əlaqədardır. Onu yaxından tanıyan bir çox insanlar bu halı onun yüksək təvazökarlığı və diqqət mərkəzində olmaqdan heç də xoşlanmaması ilə də əlaqələndirirlər. Əlbəttə ki, bu keyfiyyətlər də hər bir insana yalnız başucalığı gətirə bilər.

...Bəli, bir həqiqət isə GÜN İŞIGI kimidir: Nəinki Abşeron kimi böyük bir şəhərdə, bütün bölgədə belə kimdən soruşsanız onu belə xarakterizə edəcəklər - yüksək insanlığı ilə seçilən bir baxca müdiri , gözəl insan, istedadlı pedaqoq və bir də sözün həqiqi mənasında əsl vətən daşı!

...TANRI QİSMƏTİNDƏN YAZILAN ÖMÜR - Aybəniz xanım Sadıxova...
P.S: Yazı capa gedərkən öyrəndik ki, bu gün Aybəniz xanım ücün məxsusi gündür. Bu gün onun dünyaya göz acdıgı gündür - AD GÜNÜdür.
Cox dəyərli vətənpərvər və yurdsevər soydaşımız, sözün əsl mənasında ZİYALI, xeyirxah və gözəl İNSAN, hörmətli Aybəniz xanım! Sizi redaksiyamız adından AD GÜNÜNÜZ münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Sizə palıd qədər uzun ömür, polad kimi möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, xoşbəxtlik, şəxsi həyatınızda və ictimai fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!..
Dünyanın butun yaxşılıqları Sizinlə olsun!...
Qaynarxett.az