backend

Kamran müəllimin bu YEYİNTİDƏN XƏBƏRİ VARMI? - Əgər VARSA...

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Təmir Tikinti İdarəsinin rəisi Kamran müəllimin yəqin ki, bu gün idarəsində baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Yox, əgər xəbəri varsa, o zaman hüquqi məsuliyyət daşıyır və gec-tez buna görə cavab verməli olacaq... Yox, xəbəri yoxdursa, o zaman daha da pis... Necə rəhbərdir ki, idarəsindəki qanun pozuntusundan xəbərsizdir və pis rəhbər kimi işdən getmək zorundadır...

Dia-az.info bildirir ki, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı yenə də diqqətləri "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Təmir Tikinti İdarəsindəki neqativlərə yönəldib. M.Qəhrəmanlı bildirib:

" "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsinin Qaz Kəmərlərinin sökülməsi sahəsinin ezamiyyəyə göndərilən işçilərindən mehmanxana xərcləri barədə sənəd(çek)tələb edən və sənəd təqdim edilmədiyi halda ezamiyyə xərclərinin ödənilməyəcəyini bildirən mühasib Samir Rəhmanov üçün təkrar marifləndirmə:
Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə zamanı mehmanxana xərcləri barədə müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim edilməsi tələb olunmur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2021-ci il 13 saylı qərarına əsasən Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında 25 yanvar 2008-ci il, 14 saylı qərarının "1-1. bəndi ( Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə zamanı mehmanxana xərcləri barədə müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim edilmədiyi hallarda, ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizi ödənilir. ") ləğv olunub".

Kamran müəllimin bu YEYİNTİDƏN XƏBƏRİ VARMI?

Hər halda, M.Qəhrəmanlı olduqca mühüm bir məqama toxunub... Çünki söhbə çox ciddi yeyintidən gedir...